Blog firmy Abacus - strona 10

Najnowsze wpisy

split payment

Czy podzielone płatności split payment są bezpieczne?

Obowiązujące przepisy oraz ich wprowadzane nowelizacje w coraz większym stopniu uszczelniają system podatkowy, dając organom skarbowym kolejne narzędzia do zwiększania wpływów budżetowych. Zmiany przepisów w zamyśle mają likwidować nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT, utrudniając np. korzystanie z tzw. karuzel podatkowych. Poprawianie ściągalności podatków wiąże się jednak ze zwiększaniem dodatkowych obowiązków dla osób prowadzących działalność gospodarczą.... Czytaj dalej ›


kasa fiskalna

Kto może korzystać z kas fiskalnych online?

Firmy, które mają status aktywnych podatników VAT, niezależnie od formy prowadzonej działalności, są zobowiązane do wykonywania czynności związanych z rozliczaniem tego podatku i dość szczegółowym dokumentowaniem prowadzonych transakcji. W przypadku prowadzenia wyłącznie działalności B2B rozwiązaniem wystarczającym do celów prowadzenia ewidencji VAT jest wystawianie faktur. Firmy, które sprzedają towary lub świadczą usługi na rzecz osób fizycznych,... Czytaj dalej ›


vat

Wykaz podatników VAT dla wszystkich – nowość

Rozliczenia związane z podatkiem VAT podlegają od dłuższego czasu coraz ściślejszym regulacjom. Troska o dochody budżetu państwa i chęć wyeliminowania wyłudzeń i nieprawidłowości sprawiły, że na wielu podatników ustawodawca nałożył szereg przepisów, które z jednej strony zwiększają kontrolę aparatu skarbowego nad przepływami finansowymi i realizowanymi transakcjami, dając o wiele lepszy ogląd bieżącej sytuacji, z drugiej... Czytaj dalej ›


Gospodarka odpadami

Czym jest rejestr BDO?

Rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego sprawia, że kwestia powstających odpadów staje się coraz ważniejsza. Jednym z głównych problemów związanych z zagospodarowywaniem odpadów było pozbywanie się ich przez różne podmioty gospodarcze w sposób, który nie był zgodny z obowiązującymi przepisami, a często powodował bardzo poważne zanieczyszczenie terenu. W związku z tym, a także ze względu na uregulowania... Czytaj dalej ›


wystawianiu faktur do paragonów

Styczeń 2020. Zmiany w wystawianiu faktur do paragonów

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie wejdą zmiany związane z wystawianiem faktur do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej wydrukiem paragonu. Od tego dnia można fakturę będzie można wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie znajdzie sie NIP. Paragon zawierający NIP kupującego i opiewający na kwotę 450 zł brutto – czyli 100... Czytaj dalej ›


biuro księgowe

Kilka słów o odpowiedzialności cywilnej księgowej

Jednym z podstawowych obowiązków biura księgowego jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Biura zobowiązują się do prowadzenia ich w sposób sumienny, rzetelny i zgodny z prawem, jednak i im zdarzają się błędy. Najczęściej pomyłki wynikają z niewłaściwej interpretacji przepisów podatkowych lub niedostosowania obliczeń do wciąż zmieniających się regulacji. Zdarza się także, że błąd następuje na skutek nieprzekazania... Czytaj dalej ›


Mężczyzna z dokumentami

Cechy dobrego księgowego

Dla większości z nas prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez wsparcia profesjonalnego księgowego byłoby koszmarem. Samodzielne zmaganie się z urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sprawowanie pieczy nad płacami pracowników, obsługa kadrowa firmy i wiele innych czynności sprawiłoby, że nie mielibyśmy czasu na obmyślanie strategii rozwojowych i ich realizację. Tak więc księgowi są prawdziwym błogosławieństwem dla każdego... Czytaj dalej ›


podatek dochodowy od osób fizycznych

Do czego jest nam potrzebny PIT?

PIT to skrót pochodzący od angielskiego określenia: Personal Income Tax, czyli indywidualny podatek dochodowy od osób fizycznych. W ten sam sposób nazywamy w Polsce składane przez nas co roku deklaracje rozliczeniowe. Podatek ten obejmuje dochody, które uzyskują osoby fizyczne. Są to wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury, renty, wszelkich zasiłków oraz przychody z prowadzenia własnej działalności... Czytaj dalej ›


VAT

Czym tak naprawdę jest VAT?

Vat jest podatkiem powszechnym, a to oznacza, że płacą go wszyscy. Jego nazwa pochodzi od angielskiego Value Added Tax, czyli dosłownie „podatek od wartości dodanej”. Takie podatki są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania państwa, którego głównym źródłem dochodu są różnego rodzaju podatki. Kupując jakikolwiek towar w sklepie, płacimy VAT, który jest naliczony do każdego towaru oraz... Czytaj dalej ›