Blog firmy Abacus - strona 10

Blog

ewidencja

Co należy do środków trwałych w firmie?

Prawie każde przedsiębiorstwo posiada tzw. środki trwałe. Są to wszystkie środki, które stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, ich wartość przekracza 10 000 zł, a przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok. Czytaj dalej ›


podatek dochodowy

Kwartalne rozliczanie podatku dochodowego – kiedy to się opłaca?

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami, także tymi zaliczanymi do sektora prawno-finansowego. Jedną z podstawowych kwestii jest rozliczenie podatkowe, które można wykonywać w trybie comiesięcznym lub w trybie kwartalnym. Każda z metod ma swoich zwolenników i przeciwników. W naszym artykule pokazujemy jednak dlaczego warto skorzystać właśnie z trzymiesięcznego okresu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.... Czytaj dalej ›


split payment

Czy podzielone płatności split payment są bezpieczne?

Obowiązujące przepisy oraz ich wprowadzane nowelizacje w coraz większym stopniu uszczelniają system podatkowy, dając organom skarbowym kolejne narzędzia do zwiększania wpływów budżetowych. Zmiany przepisów w zamyśle mają likwidować nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT, utrudniając np. korzystanie z tzw. karuzel podatkowych. Poprawianie ściągalności podatków wiąże się jednak ze zwiększaniem dodatkowych obowiązków dla osób prowadzących działalność gospodarczą.... Czytaj dalej ›


kasa fiskalna

Kto może korzystać z kas fiskalnych online?

Firmy, które mają status aktywnych podatników VAT, niezależnie od formy prowadzonej działalności, są zobowiązane do wykonywania czynności związanych z rozliczaniem tego podatku i dość szczegółowym dokumentowaniem prowadzonych transakcji. W przypadku prowadzenia wyłącznie działalności B2B rozwiązaniem wystarczającym do celów prowadzenia ewidencji VAT jest wystawianie faktur. Firmy, które sprzedają towary lub świadczą usługi na rzecz osób fizycznych,... Czytaj dalej ›


vat

Wykaz podatników VAT dla wszystkich – nowość

Rozliczenia związane z podatkiem VAT podlegają od dłuższego czasu coraz ściślejszym regulacjom. Troska o dochody budżetu państwa i chęć wyeliminowania wyłudzeń i nieprawidłowości sprawiły, że na wielu podatników ustawodawca nałożył szereg przepisów, które z jednej strony zwiększają kontrolę aparatu skarbowego nad przepływami finansowymi i realizowanymi transakcjami, dając o wiele lepszy ogląd bieżącej sytuacji, z drugiej... Czytaj dalej ›


Gospodarka odpadami

Czym jest rejestr BDO?

Rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego sprawia, że kwestia powstających odpadów staje się coraz ważniejsza. Jednym z głównych problemów związanych z zagospodarowywaniem odpadów było pozbywanie się ich przez różne podmioty gospodarcze w sposób, który nie był zgodny z obowiązującymi przepisami, a często powodował bardzo poważne zanieczyszczenie terenu. W związku z tym, a także ze względu na uregulowania... Czytaj dalej ›


wystawianiu faktur do paragonów

Styczeń 2020. Zmiany w wystawianiu faktur do paragonów

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie wejdą zmiany związane z wystawianiem faktur do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej wydrukiem paragonu. Od tego dnia można fakturę będzie można wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie znajdzie sie NIP. Paragon zawierający NIP kupującego i opiewający na kwotę 450 zł brutto – czyli 100... Czytaj dalej ›


biuro księgowe

Kilka słów o odpowiedzialności cywilnej księgowej

Jednym z podstawowych obowiązków biura księgowego jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Biura zobowiązują się do prowadzenia ich w sposób sumienny, rzetelny i zgodny z prawem, jednak i im zdarzają się błędy. Najczęściej pomyłki wynikają z niewłaściwej interpretacji przepisów podatkowych lub niedostosowania obliczeń do wciąż zmieniających się regulacji. Zdarza się także, że błąd następuje na skutek nieprzekazania... Czytaj dalej ›


Mężczyzna z dokumentami

Cechy dobrego księgowego

Dla większości z nas prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez wsparcia profesjonalnego księgowego byłoby koszmarem. Samodzielne zmaganie się z urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sprawowanie pieczy nad płacami pracowników, obsługa kadrowa firmy i wiele innych czynności sprawiłoby, że nie mielibyśmy czasu na obmyślanie strategii rozwojowych i ich realizację. Tak więc księgowi są prawdziwym błogosławieństwem dla każdego... Czytaj dalej ›